Fejléc

Bemutatkozás (preambulum)

Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum

Az 1987-ben alapított Szakmúzeum valójában több mint három évtizedes múltra tekint vissza.
A restaurált mezőgazdasági eszközöket és működőképes technikatörténeti kuriózumokat bemutató 6000m2-es alapterületen a Szakmúzeum feldolgozza a mezőgazdasági termelés fejlődésének teljes technikatörténetét.
múzeum este
A világviszonylatban is számon tartott kollekció a talajművelés, a vetés, a tápanyag visszapótlás, a növényvédelem, az öntözés, az aratás-cséplés, az aprítás, az őrlés fejlődéstörténetét, eszközeit és gépeit mutatja be többségében eredeti muzeális értékekkel.
Külön kiemelésre érdemes a
mezőgazdasági erőgépek, gőzgépek, motorok, magajárók és traktorok gyűjteménye. A több mint kétezres gyűjteménynek legtöbb darabja működőképes.
A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum célja a hazai kulturális örökség részét képező mezőgazdasági technikatörténeti értékek ápolása.
Szakmai meggyőződésünk szerint a mezőgazdasági termelés fejlődéstörténete, technikai története kultúrtörténeti érték, melynek megőrzése és bemutatása különösen fontos feladata hazánk legnagyobb agrár felsőoktatási intézményének, a Szent István Egyetemnek és a keretében működő Szakmúzeumnak.
A Gépészmérnöki Kar szervezeti egységeként, a Szakmúzeum célja az egész ország területén a múlt mező- és erdőgazdasági termelőeszközeinek (gépek, berendezések) felkutatása, gyűjtése azonosítása, rendszerezése. Hitvallásunk, hogy a kiállításokon és bemutatókon a műszaki eszközök és tárgyak eredeti rendeltetésüknek megfelelően működve, aktív módon mutassák be a kor műszaki megoldásait, a gépeket és a dolgozó ember munkakörülményeit.
Célunk a színvonalas, tudományosan megalapozott, széleskörű ismeretterjesztéshez időszaki és állandó gépfejlődéstörténeti kiállításokon bemutatni az élelem előállítás történetét. A tematikus kiállítások célja a különböző szintű mezőgazdasági és műszaki szakképzés feladatainak segítése.
A mezőgazdasági technika jelenének, a jövő perspektíváinak gyakorlati bemutatása, fejlődéstörténeti ismeretanyag feltárásán keresztül a szakma szeretetére, a múlt hagyományainak a megbecsülésére, alkotó felhasználására való nevelés.
Gödöllő központi helyet foglal el a turisztikai látványosságok között, amit jó infrastruktúrájának, gyönyörű környezetének és a sok-sok látnivalónak köszönhet.
A gödöllői kiránduláshoz ajánljuk a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Városi Múzeum, a Méhészeti Gyűjtemény, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika mellett a Szent István Egyetemet és az ott található egyedülálló Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumot.