Fejléc

Tudományos tevékenység

 

AGRÁR TECHNIKATÖRTÉNET KUTATÁS, MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG

A Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeum
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézetének tudományos és szakmai bázisán végzi szakmúzeumi és technikatörténeti tevékenységét.


Intézményünk kiemelt feladatának tekinti - az egyetem szakmai tudományos műhelyeivel együttműködve - az eszköz- és gépfejlődéstörténettel kapcsolatos kutatómunka végzését, a hazai és nemzetközi együttműködés feltételeinek megteremtését. Az emberiség fejlődéstörténete egyben az élelem megszerzésének, előállításának története is. Az ember élelmiszertermelő tevékenysége mindig is a létfenntartás érdekében végzett fontos és alapvető emberi tevékenység volt, és az ma is. A mezőgazdasági termelés fejlődése, a mezőgazdasági technika, szélesebb értelemben a tudomány, a technika fejlődése tette lehetővé, hogy az ősember folyamatos szakadatlan élelem megszerzése érdekében végzett munkavégzésétől eljutottunk oda, hogy a mai kor műszaki technikai színvonalán már az emberiség 5-12% képes az egész népesség számára szükséges élelmiszer mennyiség előállítására.

Ez a fejlődési folyamat tette lehetővé, hogy az ember alkotóképességét, tevékenységét más a társadalom fejlődése szempontjából fontos tevékenységek elvégzésére irányítsa, ezen keresztül szolgálja az emberiség létfeltételeinek javulását.

 

A Szakmúzeum kiemelt feladata a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történet tudomány és technikatörténeti rendszerezése, szakmai és szakterületi feldolgozása, a társadalmi fejlődés összefüggéseinek feltárása, bemutatása.
A mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-előállítás tudományos technikatörténeti feldolgozásában a szakmai bázis a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézete, ahol több mint 50 éve folyik mezőgazdasági gépészmérnök képzés. Szaktanszékein dolgozó tudományos műhelyek, kutatók, és oktatók munkája biztosítja a műszaki, technikatörténeti kutatás szakmai alapjait.


GÉPFELÚJÍTÁS, RESTAURÁCIÓFelkutatás
Értékmentés
Begyűjtés
Meghatározás
Kutatás
Felújítási tervkészítés
Állagmegóvás
Javítás
Felújítás
Pótlás
Kiállítás
Értékmegőrzés
Bemutató


A Szakmúzeum folyamatosan fejleszti, bővíti a Mezőgazdasági Technikatörténeti Adatbázisát. Kiterjedt műtárgy azonosítási, műtárgy besorolási, restaurálási, felújítási és műtárgy fenntartási tudományos tevékenységet folytat. A technikatörténeti kutatásokat szolgálja a Szakmúzeum infrastruktúrája, számítógépes adatbázisa, valamint könyvtára.RESTAURÁLÁSI KRÓNIKA: