Fejléc

 
Állandó kiállítások Gödöllőn
<<<   1  2  3  4  5  6  >>>

 

 

 

1. Az élelem megszerzésének története az elmúlt két és félmillió éven át


Az ember létfenntartásának alapvetően fontos tényezője az élelem. A mindennapi "kenyér" előteremtéséért évezredek óta küzd az ember több-kevesebb sikerrel. A kiállítás folyamatában mutatja meg a küzdelmes út jelentősebb állomásait az emberré válástól napjainkig.


Az élelemszerzés i.e. 40.000 évvel kiterjedt a vízi életterekre


A földművelés, állattartás kezdetei. Vadgabona vetése, állatok háziasítása. i.e. 15.000 év.

A mindennapi élelem megszerzésének két és félmillió évét átfogó kiállítás tájékoztatást nyújt az eszközváltásokról, a technikai fejlődés, az élelemszerzés egymásra gyakorolt kölcsönhatásáról. A kiállítás a megjelenő új eszközökből csak az elsőt mutatja meg. Az új eszköz technikai tökéletesedését, valamint letűnését a GÉPFEJLŐDESTÖRTÉNETI kiállításaink tárják a látogatók elé.


A biztonságosabb növénytermelés megvalósítása öntözéssel. i.e. 7.000-6.000 év.


A mezőgazdasági termelés fejlődésének meghatározója a kerék.
Kerekes kordé megjelenése. i.e. 4.000 év.

Az ember élelemszerző tevékenységét bemutató kiállítás végigkíséri a kor tudományos és technikai vívmányait megjelenítő grafikai alkotások sora. Ez a két vonal együttesen világít rá a kor emberének, társadalmának gazdasági fejlettségére és a tudomány, technika színvonalára.


Öntözés archimedesi csavarral (csiga) i.e 250 év.

Igásállattal működtetett aratóeszköz a galloknál. i.u.100 év.

A kiállítás a világ múzeumaiban őrzött tárgyak másolatai, fennmaradt rajzok, írások alapján készült működő modellek és valódi tárgyak segítségével mutatja meg, hogy milyen lehetett az élelemszerzés és termelés útja 2.5 millió év tükrében.


Az aratás eszköze a hosszúnyelű kasza lett. i.u. 1600-1700.

Az acél eke feltalálása és elterjedése. i.u. 1833.


Európa első motoros járvaszántó gépének megjelenése. 1908.

2011 © Minden jog fenntartva!

info@gepmuzeum.szie.hu